C�� M���t S��i G��n T���ng Thanh L���ch Duy��n D��ng V�� S��nh ��i���u Nh�� Th��� N��y ��� Nh���ng N��m 60

Hà Nội, trong ánh nắng rực rỡ của một trưa hè mà ký ức ai cũng có...
Phan Thanh Gin V V n Phan Lm Mi Quc, Triu nh Kh Dn (hard cover) (Hardcover)

C l t c ni u trn th gii m mt cu gm 8 ch v khng c xut x r rng li c em ra lm bng chng, m li l bng chng c nht, buc ti bn nc cho mt nhn vt lch s. Nhng chnh iu v ang din ra trong s hc cn i Vit Nam sut 60 nm qua. V ci cu 8 ch ni trn l Phan Lm mi quc, triu nh kh dn. S dng cu ny lin tc t thp nin 1950 n nay, cc s gia ti min Bc Vit Nam nhn danh nhn dn kt ti bn nc cho hai i thn triu Nguyn l Phan Thanh Gin (Phan) v Lm Duy Hip (Lm); vi s ch trng c bit vo Phan Thanh Gin, v tin s u tin ca t Nam K. Mc d khng c xut x r rng, mc d khng bit tc gi ca n l ai, v


Nhng Ma Xanh (Paperback)

NHNG MA XANH la tuyn tp in chung ca 12 tac gia Bi Dng - Hunh Chu - Nguyn Quc Hng - Trng Khuyt - Hunh Duy Lc - Nguyn Hai Thao - BT o Tm - Nguyn Sng Trm - Nguyn Thanh - Vng Hoai Uyn - Dung Th Vn va Trn V Thanh Vn. Tp th NHNG MA XANH mang nhng gam mau trm truyn tai nhng k c bun vui nui tic nh thng, nhng trit lun v s cai c mt v hn hu hn ca cuc i, nhng chim nghim gia tn ti va mt i ma mi ngi trong i ai cng tng i ln trai qua, nhng gc nhin la nhng lat ct thc t n trn trui v cac mang mau ti sang trong cuc sng...Tuyn tp gm 60 bai th c 12 tac gia cht loc,